SPRING

Kvindelige iværksættere på de kunstneriske uddannelser.

SPRING arbejder for at få flere kvindelige studerende på kunstuddannelserne til at kaste sig ud i opstart af egen virksomhed. Erfaringerne fra Studentervæksthusene viser, at der i høj grad er tvivl hos den enkelte potentielle kvindelige iværksætter om, hvorvidt de har de rette kompetencer til at blive iværksætter – og efterfølgende om hvordan de skal komme i gang, fra deres nuværende situation.

Det betyder, at mange spirende iværksættere aldrig når længere med deres planer, da de antager, at et virke som iværksætter ikke kan kombineres med f.eks. et familieliv og de forpligtelser der medfølger. Dette afspejler den generelle situation i erhvervslivet, hvor procentdelen af kvindelige iværksættere er alarmerende lille.

SPRINGs formål er derfor at udvikle konkrete metoder og koncepter, der bredt kan medvirke til, at flere kvindelige studerende vil fatte interesse for og engagere sig i entreprenørskab, både under og efter uddannelsen.

CAKI udviklede og gennemførte i samarbejde med Arkitektskolen Århus og CSE Lab CBS, SPRING pilotprojektet i 3 faser, hvor indholdet løbende blev evalueret i samarbejde med en fokusgruppe af 20 potentielle iværksættere blandt kvindelige studerende.

Sekretariat for Studentervæksthusene under Fonden for Entreprenørskab har bidraget til finansieringen af SPRING. SPRING pilotprojekt blev gennemført ultimo 2010.

HVOR

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

HVORNÅR

Oktober-December 2010

UNDERVISERE

Merethe Kruse, Ark:Idea
Ida Adler, CSE
Pernille Skov, CAKI

KONTAKT

For mere information kontakt CAKI:
Telefon: 41 88 25 88
E-mail: caki@caki.dk