Performancepsykologi på DKDM

En publikation om udvikling af undervisningsforløb i mental styrke for studerende og undervisere på Det Kgl. Danske Musikonservatorium i 2014 – 2015.

I 2014 søsatte Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium det fælles projekt ’Entreprenørskab, innovation og mental styrke’. Projektets overordnede målsætning var at ruste de studerende til det arbejdsmarked, der venter dem ved at styrke deres mentale evner og kompetencer inden for entreprenørskab og iværksætteri.

Denne publikation handler om projektets mentale fokus. Publikationen behandler således, hvordan den optimale musikalske præstation understøttes af undervisning i mental styrke og performancepsykologi – samt, hvordan vi arbejder med og udvikler denne undervisning rettet mod studerende på en musikalsk eliteuddannelse.

På de følgende sider får du et indblik i projektet og de afprøvede undervisningsforløb:
Først følger en introduktion til projektet og baggrunden for projektets tilblivelse. Dernæst følger tre artikler, der hver er skrevet af de eksterne undervisere, der har været centrale for udviklingen af undervisningen.
Og endelig afsluttes publikationen med en række refleksioner over, hvordan performancepsykologi fremadrettet bør forankres som en uddannelseskomponent på DKDM.

Forhåbentlig kan projektet såvel som publikationen tjene som inspiration for undervisere på andre kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

HENT PUBLIKATIONEN

Hent “Performancepsykologi på DKDM”

PUBLIKATIONER OG MINIGUIDES

CAKI udgiver publikationer og miniguides, der hjælper i opstarten af din kunstneriske virksomhed. Du kan blandt andet læse om opstarten, fundraising, portfolio og meget mere.

Gå til PUBLIKATIONER

Gå til MINIGUIDES

 

“Performancepsykologi på DKDM” er udgivet af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i samarbejde med CAKI og er støttet af Kulturministeriet.