Vil du være bedre til at arbejde med frivillige i dine projekter?  

CAKI har ladet sig inspirere af frivillighedsmesteren Esben Danielsens tips til, hvordan du kan sikre engagement hos de frivillige i dine projekter. Hvis du ikke allerede kender Esben Danielsen kan vi fortælle, at han i sine 15 år som udviklingschef på Roskilde Festivalen sammen med resten af festivalens ledelse har været ansvarlig for 30.000 frivillige. Det er nok lidt flere hænder, end du lige står og skal bruge, men de gode råd er lige gode uanset antallet af frivillige. Læs med her: 

Langt de fleste projekter inden for kunst og kultur anvender frivilligt arbejde i større eller mindre omfang. Mange er endda helt afhængige af, at folk arbejder frivilligt. Det gælder alt fra Roskilde Festival til realisering af kunstnerdrevne udstillinger, koncerter og forestillinger. Det, der kendetegner frivillighed, er:

  • Frivillige får ikke løn for deres arbejde
  • Du har ikke nogen kontrakt med frivillige
  • Frivillige vælger at være en del af dit projekt, fordi de synes, det er fedt eller spændende

I den følgende miniguide får du fire tips til, hvordan du kan arbejde med frivillige i realiseringen af dine projekter. 

 

Fire tips til at engagere frivillige:

Tip 1

Der skal være forskel på at være frivillig og at være bruger, gæst eller publikum

Det er vigtigt for de frivillige, at der er et skel mellem det at være gæst og det at være frivillig. Derfor bør du tænke over, hvordan du kan skabe en følelse af ejerskab hos dine frivillige. Det kan nemlig modvirke en eventuel følelse af kun at være blevet inviteret med for at fikse dit projekt. Det er langt mere hensigtsmæssigt, at de frivillige mærker, at de er blevet inviteret med, fordi deres bidrag er vigtigt, og fordi de kan få indflydelse på projektet – gerne i et fællesskab sammen med dig og andre frivillige.

Tip 2

Lyt til dine frivillige 

Lyt til de frivilliges feedback og oplevelser. De har ofte en unik viden om dit projekt, og ikke nok med at du bliver klogere af at lytte til dem – det medvirker også til at styrke deres engagement i projektet. Hvis du fx skal realisere et større projekt med mange frivillige, kan det måske være en god idé at organisere jer i en Facebook-gruppe. Er det et mindre projekt, hvor I skal arbejde tæt sammen i mange timer, kunne det være en mulighed at mødes inden ansigt til ansigt, så I får set hinanden i øjnene inden kick off. Det kan også være, at du kan invitere dine frivillige med ind i dit atelier eller værksted og lære dem bedre at kende på den måde – og gerne vise dit projekt eller arbejde frem, og dele dine tanker om det.

Tip 3

Hvor meget tid forventes de frivillige at bruge? 

Nogle gange kan det som frivillig være svært at afgøre, hvor meget man skal være med. Er det fx ok kun at være lidt med, eller er det krævet at man lægger mange timer i projektet? Får man mere indflydelse, hvis man er meget med end hvis man kun er med nogle timer? Får man mere ansvar eller adgang til mere spændende opgaver, hvis man lægger meget tid i projektet? Især på store projekter som fx festivaller eller filmproduktion, hvor det måske kan være svært at få fat i mange frivillige, som har tid til at lægge mange timer i projektet, er det vigtigt at åbne for deltagelse af frivillige, der kun kan lægge få timer i projektet. Her kan det være en idé at åbne en ny gruppe for “hjælpere” – frivillige, som ønsker at lægge nogle timer engang i mellem. Skal du have succes med det, skal det være synligt, at det er helt fint kun at være med lidt ad gangen. Under alle omstændigheder er det altid vigtigt, at du er tydelig i din kommunikation i forhold til, hvad du forventer af de frivillige.

Tip 4

Kend de fire grundlæggende former for motivation

Når du har fået frivillige til at deltage i dit projekt, er det vigtigt, at de fortsat er motiveret for deres deltagelse og deraf også arbejdsindsats. Esben Danielsen taler om fire modeller for, hvordan du kan motivere de frivillige:

  • De sociale deltagere: De bliver motiveret af det sociale samvær – af fællesskabet. Det er ikke særlig vigtigt, hvad man laver, så længe det gøres sammen.
  • De faglige deltagere: De vil gerne udfordres og tildeles ansvar i deres opgaver.
  • Medbestemmerne: De motiveres af at kunne have en indflydelse på projektet – hvad enten det er små justeringer, eksekvering eller feedback på et problem.
  • Identitetsdeltagelse: De identificerer sig så meget med projektet, at de selv kan være med i fortællingen, da de næsten føler projektet som deres eget.

Esben Danielsen fortæller afslutningsvis, at det aldrig er de frivilliges motivation, der er noget galt med. Det kan i stedet være:

  • Måden, der bliver organiseret på
  • Hvordan du som projektansvarlig motiverer
  • Om du har fundet de rigtige frivillige til lige præcis dit projekt

Frivillighed er en kæmpe ressource i kunstneriske og kreative projekter og produktioner. Hvis du har brug for at drøfte, hvordan du kan arbejde med frivillighed i dit arbejde, er du altid velkommen til et møde på CAKI, hvor vi sammen kan undersøge, hvad der kan være vejen frem for dit engagement af frivillige.