A Life In Music

A Life in Music var et dimittendprogram med fokus på udvikling af den kunstneriske virksomhed – en slags mini inkubator for dimittender på Rytmisk Musikkonservatorium.

Programmet blev afholdt på Rytmisk Musikkonservatorium i efteråret 2021.

Nærværende rapport udgør den afsluttende evaluering af forløbet set fra dimittendernes perspektiv.

Hent rapporten her:

A Life In Music 2021

SE MERE

Se mere om forløbet her