Ny politisk aftale om de kunstneriske uddannelser

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om at udvikle de kunstneriske uddannelser på måder, der stort set flugter med strukturudvalgets anbefalinger. I aftalen indgår bl.a. et ønske om at styrke samarbejdet mellem kunstskolerne, et øget fokus på et bæredygtigt arbejdsliv for dimittenderne, og i forlængelse af det en evaluering af CAKIs opgaver som videncenter.
 
 
Overordnet set fremstår både strukturudvalgets anbefalinger og den politiske aftale anvendelig i en kompleks situation med syv meget forskellige institutioner. Og at den politiske aftale understøtter strukturudvalget anbefalinger om en retning, der udvikler og styrker samarbejder mellem kunstskolerne kridter banen op for udviklingen en række potentialer fremadrettet.
 
Aftalen omfatter følgende indsatsområder:
 
– Indførelse af bestyrelser på de kunstneriske institutioner
– Styrkelse af uddannelsernes kunstneriske praksisbasering
– Forbedring af rammerne for de studerendes trivsel
– Forenkling og afbureaukratisering af uddannelserne
– Styrkelse af uddannelsernes fokus på et bæredygtigt arbejdsliv
 
Læs den politiske aftale her