“The Writer // Amalie Drud Abildgaard” som et led af udstillingen “At a certain point this will no longer be this” credits: Anna Oline Frieboe Laumark

LAB – Et tværkunstnerisk samarbejde

Anna Oline Frieboe Laumark fra Det Jyske Musikkonservatorium fortæller i den nye ENTRE CASE samling bl.a. om sit BA-projekt LAB – Et tværkunstnerisk samarbejde. Projektet bestod af en undersøgelse, der strakte sig over et år, mellem studerende fra Den Danske Scenekunstskole og studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium. Projektet åbnede op for, at de studerend kunne udveklse metoder og kompetencer ugentligt – at de udvekslede “redskabskurve” på tværs af deres fagkompetencer. Desuden udmundede projektet sig også i udstillingen “At at certain point this will no longer be this” på AROS. Anna og hendes projektpartner Amalie Drud Abildgaard ønskede at give de studerende muligheden for at udvikle deres mindsets og kunsterskaber både entreprenant og innovativt, så de studerende rustes bedre til det arbejdsmarked de som færdiguddannet møder. Efter undersøgelsens afslutning udtalte Anna:

“Jeg føler mig også bedre rustet til at komme ud og være i en produktion, som oftest ikke bare er med musikere, men som også er med nogle andre håndværkere og fagligheder, hvor jeg gennem min måde at arbejde på, har fået en indsigt i og forståelse for et sprog som jeg kan tage med ind i samarbejdet. Man evner en form for empati og opnår en forståelse for hinandens virke, og derfor kan man også undgå en masse misforståelser og dårlig kommunikation, der tit bare tager energi fra det som det hele handler om – kunsten”.

Læs hele samtalen her.