Foto: Simone Zwicky

Rapport: Danske spillesteder og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og -data

En ny undersøgelse hvis fokus er på spillesteder og koncertarrangører viser, at et flertal af disse institutioner arbejder med publikumsudvikling. Undersøgelsen viser dog også, at der er behov for en strategisk indsats, mere viden samt ressourcer for, at man kan nå i mål.

Dette er hovedkonklusionen for den nye brancheundersøgelse ‘Danske spillesteder og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og -data’. Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus på baggrund af et opdrag fra genreorganisationerne JazzDanmark, Tempi, ROSA og Snyk med hjælp fra Dansk Live og DEOO. Undersøgelsen vurderer og gør status over den nuværende publikumsudvikling samt udviklingen af denne hos de danske spillesteder og koncertarrangører

Undersøgelsen bygger på egne fremstillinger af orkestre, ensembler og spillesteders egne fremstillinger af deres egne praksisser og består af et webspørgeskema og 7 kvalitative interviews med ledere og andre repræsentanter fra den danske musikbranche.

Læs meget mere her.