PULJEN GIVER MULIGHED FOR AT FINDE PÅ NYE MÅDER AT STYRKE BØRN OG UNGES LYST OG ADGANG TIL KUNSTNERISK DELTAGELSE

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har på finanslovsaftalen for 2021 afsat 20 mio. kr. årligt i årene 2021-22 til udvikling af musik- og kulturskoler. Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater og billedkunst. Puljen vil støtte en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge.

Læs pressemeddelsen her.