Foto: KUV

Nye strategier for et bæredygtigt fremtidigt samfund

De kunstneriske uddannelser modtager en bevilling på 7.9 mio. kr. til udvikling af projekter indenfor kunstnerisk udviklingsvirksomhed. I alt er der 17 udviklingsprojekter, som modtager støtte. Projekterne er tilknyttet de kunstneriske uddannelser under kulturministeriet, og støtten er fra Kulturministeriets udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Emnerne i dette års KUV-projekter spænder bredt, men det er et gennemgående tema om, at projekterne i deres undersøgelser ønsker at bidrage til udvikling af nye strategier for et bæredygtigt fremtidigt samfund. Det sker ved at undersøge spørgsmål om bl.a. kollektivitet, sameksistens og ejerskab gennem den kunstneriske proces.

Læs mere her