The Moment We’ve All Been Waiting For!

Så er de eksterne bestyrelsesmedlemmer til de syv nye bestyrelser på kunstskolerne blevet offentliggjort. Det er Kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der har udpeget de eksterne medlemmer af bestyrelserne, der skal varetage den strategiske ledelse og have det overordnede ansvar for institutionernes drift, økonomi og udvikling.

Det er et stærkt felt af både fagprofessionelle og erfarne bestyrelsesfolk, og de syv bestyrelsesledere repræsenterer tilsammen en både bred og dyb indramning af kunstskolernes kerneopgaver. En del af dem har også også deltaget i de nu afviklede aftagerpaneler, og kender således til skolernes praksis og virke på operationelt niveau.

De syv bestyrelsesledere er:

Louise Vesth, Den Danske Filmskole

Gitte Ørskou, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Eva Præstiin, Den Danske Scenekunstskole

Claus Olesen, Syddansk Musikkonservatorium

Morten Koppelhus, Det Jyske Musikkonservatorium

Kim Bohr, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Signe Lopdrup, Rytmisk Musikkonservatorium

 

Velkommen til(-bage)!