Den nye statistik fra Danmark Statistik, ‘Kunstnere i Danmark’, skal være med til at kaste lys over kunstnernes vilkår.

Statistikken er blevet til i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Dansk Kunstnerråd og dækker kunstområderne musik, billedkunst og formgivere, scenekunst og skuespil, film og tv samt forfattere og ord.

Statistikken belyser de omfattede kunstneres indkomstgrundlag, køn, bopæl og alder og definerer en kunstner som ”en person, der er medlem af en organisation under Dansk Kunstnerråd, modtager af rettighedsmidler vedrørende kunstnerisk virke, modtager af legat fra Statens Kunstfond eller er dimittend fra en kunstuddannelse, hvis ét af de øvrige tre kriterier også er opfyld”.

I Danmark har vi 27.731 personer, som kan defineres som kunstnere. Det svarer til 0,6 procent af den danske befolkning mellem 20 og 80 år.

Statistikken vil fremover udkomme årligt, og du kan se den HER