‘KULTURMINISTER IGANGSÆTTER UNDERSØGELSE AF KUNSTNERISKE UDDANNELSER’

Joy Mogensen nedsætter et udvalg i februar 2021 til at undersøge ledelse og struktur på de syv kunstneriske uddannelser. Udvalget skal bestå af 13 medlemmer med indgående kendskab til de kunstneriske uddannelsers indhold, organisering og dets arbejdsmarked. Udvalget skal udarbejde fremtidige modeller for organiseringen og udviklingen af uddannelserne.

Undersøgelsen afsluttes i oktober 2021.

Læs kommissoriet ´Reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser´ her.