I den politiske aftale om styrkelse af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet á 22. december 2021 står der bl.a., at de syv kunstskoler skal samarbejde om en forbedring af evalueringskulturen og de studerendes mulighed for at modtage oplysning og vejledning om deres rettigheder i klagesituationer.
 

På baggrund af aftalen er der lavet et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal lave en undersøgelse om bedre evalueringskultur, klageveje og vejledning til oprettelse af studenterambassadørfunktion.

Arbejdsgruppen skal kortlægge de syv institutioners evalueringskultur samt institutionernes vejlednings- og rådgivningstilbud.

Herefter skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til fælles arbejde for at styrke evalueringspraksis & -anvendelse, oprettelse af studievejledninger (hvis disse ikke allerede er etablerede) samt oprettelse af studenterambassadørfunktion.

Det er Rytmisk Musikkonservatorium, der på vegne af KUR er tovholder på undersøgelsen, som CAKI har fået til opgave at gennemføre sammen med arbejdsgruppen.
 
Kortlægningen finder sted i løbet af januar og starten af februar. Herefter forholder arbejdsgruppen sig til den indhentede viden, hvorefter de samler deres anbefalinger i en rappport til Kulturministeriet.
Der er deadline på rapporten den 20. marts. 
 
Ved spørgsmål til undersøgelsen kan man henvende sig til Pernille Skov på pernille@caki.dk eller tel. 27377567.