INVITATION TIL AT HØRE OM DE 5 FREMTIDIGE PEJLEMÆRKER PÅ TVÆRS AF BRANCHER OG ORGANISATIONER

Danse- og koreografifeltet har i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst udarbejdet fem pejlemærker for de særlige muligheder og nye veje, som dans og koreografi kan åbne for på tværs af brancher og organisationer. Pejlemærkerne har titlen “Udvikling af Danseøkologien i Danmark” og udgør en strategi for, hvordan dans kan komme ind forskellige steder i vores samfund i endnu højere grad end nu. Arrangementet finder sted både fysisk og virtuelt d. 27. maj kl.13.00-15.00 på Snorreloftet, Folketeatret, Nørregade 39, 1165 København K.

Mere information her.