INTERART- KUNSTUDDANNELSERNES FÆLLES INDSATS

InterArt er kunstuddannelsernes fælles indsats for udviklingen af initiativer for kompetence- og kapacitetsopbygning til understøttelse af institutionernes strategiske arbejde med internationalisering.
 
InterArts hovedopgave er at opbygge og dele relevant viden inden for internationalisering. Indsatsen er en del af kunstuddannelsernes fælles mål, hvor InterArt skal medvirke til et generelt kompetenceløft inden for det internationale område som en fælles indsats for de videregående kunstneriske uddannelser.
 
Læs mere her.