Historisk stor støtte til europæisk kunst og kultur

Kulturministeren opfordrer danske kulturinstitutioner og kulturaktører til at søge puljerne under EU-støtteprogrammet ”Et Kreativt Europa 2021-2027”, som netop er blevet vedtaget. Det nye program ”Et Kreativt Europa” støtter i perioden 2021-2027 kultur- og film-projekter, som er udviklet af aktører fra de europæiske lande. Ud over et kontant tilskud giver programmet kunstnere mulighed for at skabe kontakter, netværk og partnerskaber på tværs af grænserne. Programmet har i lyset af corona-pandemien bl.a. fokus på at støtte projekter, der sigter på at genoprette kulturen, styrke publikumsudviklingen, øge adgangen til kultur og understøtte den digitale og grønne om-stilling på kulturområdet. Budgettet er historisk højt. I forhold til det nuværende program er det øget med over 7 mia. kr.
 
Læs Pressemeddelelsen her.