Tak til Fonden for Entreprenørskab! 

 
Det omfattende og ambitiøse projekt for kompetenceudvikling i entreprenørskab for alle undervisere på de kunstneriske uddannelser, har modtaget en bevilling fra Fonden for Entreprenørskab. Bevillingen muliggør, at arbejdsgruppen i Entre-Netværket kan invitere to undervisere pr. skole med på internat i december, når vi indleder udviklingen af et kompetenceudviklingsprogram i entreprenørskab, der skal implementeres på alle skolerne.
 
Læs mere om indsatsen her.