Entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis

Hvad vil det sige at undre sig? Hvad vil det sige at stå i det åbne? Disse spørgsmål er afsæt for et seminar med fokus på, hvordan vi kan skabe læringsrum, der understøtter de kunststuderendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis.

Undervisere på kunstskolerne inviteres med på en rejse ud i det entreprenørielle landskab for at få udvidet forståelsen af, hvad entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis kan betyde for studerende på en kunstskole i dag. Seminaret finder sted over to gange.

Første gang med deltagelse af Finn Thorbjørn Hansen, Professor, Ph.d. Anden gang som en underviserfaciliteret workshop. Seminaret vil være søgende, spørgende og ikke-forelæsende men dialogisk-undrende, og bygge på øvelser og aktiv deltagelse. Du kan læse meget mere om ENTRE seminar her. 

HVOR: Syddansk Musikkonservatorium, Odense

HVORNÅR: fredag d.11. december 10.00 -15.00

TILMELDING

ENTRE SEMINAR afholdes på Syddansk Musikkonservatorium i Odense og er for undervisere ved de kunstneriske uddannelser. Der er plads til max. 14 undervisere på seminaret.

Det er gratis at deltage, og du bedes tilmelde dig ved at sende en mail til caki@caki.dk