Hvad vil det sige at undre sig? Hvad vil det sige at stå i det åbne?

Disse spørgsmål er afsæt for et seminar med fokus på, hvordan vi kan skabe læringsrum, der understøtter de kunststuderendes foretagsomme og bæredygtige arbejdsliv med afsæt i en nyskabende kunstnerisk praksis. Seminaret finder sted over to gange, begge gange med deltagelse af Finn Thorbjørn Hansen, Professor, Ph.d. Med baggrund i bl.a. sit tidligere arbejde og forskningsprojekt på Designskolen Kolding og senere også arkitektskolerne i Danmark vil Finn Thorbjørn Hansen dvæle ved, hvad det ‘at stå i det åbne’ kan betyde.
 
For mere info og tilmeldning: