Med Laura Navndrup Black og Dr. Georg Russegger

Lyt med, når Laura Navndrup Black, leder af MFA i Dance & Participation på Den Danske Scenekunstskole, og Dr. Georg Russegger fra Center for Knowledge Transfer, Academy of Fine Arts, Wien taler om kunstnerskaber i omverdensrelationer. Hvad kan sådan et perspektiv tilføre, og hvordan påvirker det den kunstneriske praksis?

Samtalen kredser især om Knowledge transfer – hvordan man vidensoverfører mellem den kunstneriske praksis og omverden.

Podcasten bygger på lydoptagelser fra d.8. oktober 2021 til CAKI’s arrangement ENTRE DEBAT Live.

Lyt her.