Kunstnerisk udviklings- og mentorprogram inden for Enhanced Practice

Enhanced Practice er et nyt transdisciplinært udviklings- og mentorprogram for nyuddannede kunstnere fra en af de syv kunstneriske uddannelser. Det er organiseret af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, og skal give yngre kunstnere på tværs af musik, film, scenekunst og billedkunst mulighed for at udvikle deres praksis i research-baseret, samarbejdsorienterede og socialt engagerede retninger. Til det første forløb af dette 9 måneders program er vi særligt interesseret i kunstnere, der ønsker at beskæftige sig med temaet Transformation & Interdependence, som bredt forholder sig til de udfordringer, som udfolder sig inden for kunsten, kulturen og samfundet i den nuværende pandemi og ikke mindst i den post-pandemiske tid.
 
Deadline for ansøgning er d.29. juli (midnat).
 
Programmet løber fra September/oktober 2021 til maj 2022 med plads til 10 kunstnere. Et andet Open Call vil blive annonceret i 2022.
 
ANSØGNING:
Du ansøger med en første skitse til en ’programerklæring’, der beskriver intentionen og retningen for din kunstneriske udvikling med baggrund i din nuværende praksis og som relaterer sig til det overordnede tema Transformation and Interdependence. Denne skitse er foreløbig og skal fungere som en indledende beskrivelse af den videre kunstneriske udvikling, du ønsker.
 
Ansøgninger kan indsendes på både dansk og engelsk. Bemærk at programmet primært afholdes på dansk. 
 
Du kan læse mere om programmet, og hvordan du søger her.