Kulturministeren har udpeget nye medlemmer til Dansehallernes bestyrelse for de næste fire år.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget to nye medlemmer til bestyrelsen for Dansehallerne. Bestyrelsens nye formand er Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, og bestyrelsens nye menige medlem er Torben Seldrup, direktør for Musikhuset Esbjerg. Derudover har Dansehallernes medarbejdere samtidigt valgt Anne Mai Slot Vilemann som bestyrelsesmedlem. 

De nye medlemmer har indtrædelse d.1 maj 2022 og er beskikket for fire år. 

Dansehallerne har som opgave at styrke og fremme professionel dansekunst samt være medvirkende til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. 

Læs mere her.