‘UDFORINGER, BEHOV OG POTENTIALER PÅ EFTERUDDANNELSESOMRÅDET I FILM-, TV- OG SPILBRANCHEN’

Filmskolen er i færd med at videreudvikle efteruddannelsen og har som grundlag for arbejdet med støtte fra Nordisk Film Fonden undersøgt branchernes behov for og ønsker til efteruddannelse. Undersøgelsen består dels af en kvalitativ undersøgelse med interviews af udvalgte aktører og repræsentanter fra film-, tv- og spilbrancherne og dels af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse sendt bredt ud i brancherne.

Læs mere her.