En undersøgelse af hvordan entreprenørskabs-begrebet forstås og implementeres på danske universiteter

Selv undersøgelsen har sit afsæt i fem kurser i bæredygtigt entreprenørskab på tre danske universiteter. Selvom det er i begrænset omfang så har undersøgelsen bidraget med mange indsigter i, hvordan undervisere fortolker, danner sig en opfattelse af og tillægger mening i forhold til det øgede fokus på bæredygtig udvikling, og hvordan denne forståelse bedst kan overføres til de studerende.

Rapporten giver derudover indsigt i forskningen bag og i evalueringen af de nye kompetencer.

Læs rapporten her.