Statens Kunstfond inviterer til informationsmøde for danske komponister, sangskrivere og lydkunstnere lørdag 12. maj på SPOT Festivalen i Aarhus.

Mangfoldige talenter spirer i stor stil i det danske musikliv, og musikalsk talent kan blomstre alle steder i fødekæden, hos både unge og ældre talenter. Her spiller støtten fra Statens Kunstfond en afgørende rolle til at støtte udviklingen af talentet og kunstnerisk udvikling i det hele taget. Statens Kunstfond uddeler i alt 17 mio. kr. til arbejdslegater, komponistaftaler og præmieringer.

Arbejdslegater til den skabende musik
Sidste år modtog 253 danske komponister, sangskrivere og lydkunstnere arbejdslegater til at skabe ny musik. 885 havde søgt, og de uddelte legater var i størrelsesordenen 35.000 – 250.000 kr.

Dansk musik skal spilles og opføres
En anden støttemulighed for den skabende musik er komponistaftaler til for eksempel bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

Informationsmøde på SPOT Festival
Kom og hør mere om støttemulighederne og mød Kristina Holgersen (formand), Mads Bärentzen og Mike Sheridan fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik.

Lørdag 12. maj kl. 13 – 14.30
Remisen på Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Arrangementet er åbent for alle og kræver ikke billet til SPOT. Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Bodil Høgh, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 61, boh@slks.dk
Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53

Sebastian Wolff modtog i 2017 et arbejdslegat på 250.000 kr. som en fornyer af dansk rockmusik med sin sangskrivning til bandet Kellermensch. Foto: PR-foto.