At læne sig op imod noget, man ikke ved hvad er

I 2016 støttede CAKI Søren Ryes projekt ‘Animisme og Objekter’ med 15.000 kr. Rye ville undersøge sibiriske jægeres og fiskeres særlige objektforståelse, der er afledt af deres animistiske verdensopfattelse. Undervejs ændrede projektet retning, og det kan I læse mere om lige her.

 

Studerendes projekt:

Søren Rye, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskole

CAKI har støttet med:

15.000 kr.