PENGE TIL DIGITALE KULTURINDSATSER

Der er penge på vej til indsatser som digitalt teater, Arbejdermuseet og Statens Kunstfonds drømmestipendier. Det er nemlig nogle af de nye indsatser på det kulturelle aktstykke, som kulturministeren i år har besluttet at prioritere. Det kulturelle aktstykke er på i alt 272 mio. kr. Pengene afsættes på det kulturelle aktstykke for 2021-2022, der netop er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Med aktstykket udmøntes en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til kulturelle formål.

Læs mere her.