ENTRE DEBAT LIVE

ENTRE DEBAT LIVE

Ved ENTRE DEBAT LIVE taler vi om den interagerende og dialogskabende kunstner og dennes påvirkning af og på det omgivende samfund. I den ramme undersøger vi begreberne kvalitet og relevans i forhold til omverdensforståelse og det kunstneriske medborgerskab i et...