Seminar om tværkunstneriske læringsmiljøer 2014

Den 24. februar afholdte CAKI i samarbejde med KUR et tre timers seminar om Tværkunstneriske Læringsmiljøer

Videnprojektet Tværkunstneriske Læringsmiljøer startede op i 2011 med formål om at skabe et stærkt tværkunstnerisk læringsmiljø på Holmens kunstskoler. Siden er der blevet arbejdet på at styrke dette felt yderligere via udviklingsforløb, refleksion og faglige møder.

Seminariet i februar var endnu et tiltag i denne proces, og dagen bød bl.a. på oplæg om ‘transformativ læring’ og ‘det tværkunstneriske begreb’ samt drøftede, hvilke samarbejder mellem undervisere, der skal udvikles fremadrettet.

Se hele programmet her.

Læs mere om videnprojektet og baggrunden for symposiet i publikationen Tværkunstneriske Læringsmiljøer.