Afdækning af kunstskolernes behov for kompetenceudvikling i entreprenørskab som vidensfelt på uddannelserne 

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab.

Udviklingen af et program for kompetenceudvikling som vidensfelt er en del af de fælles mål i skolernes rammeaftaler. Det er målsætningen, at programmet på sigt kan stilles til rådighed for alle undervisere ved de videregående kunstneriske uddannelser i KUR-samarbejdet.

Kortlægningen fandt sted gennem interviews med ledelsen, den fagansvarlige for entreprenørskab samt en underviser. Hvis skolen havde et ønske om det, kunne studerende også deltage i interviewet.

Kortlægning indgik som centralt input ved et internat i slutningen af efterårssemesteret 2019 og som vidensgrundlag i det fremadrettede arbejde i arbejdsgruppen for entreprenørskab.

Hent rapporten her

Billede: Fra projektet “Touching Mirrors ” af Albin Werle, Billedkunstskolerne, og Asta August, Aarhus Teaterskole. Projektet blev støttet af CAKI i 2014.

KORTLÆGNING AF SKOLERNES BEEHOV

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab. 

Hent rapporten her

ET FÆLLES PROGRAM FOR KOMPETENCEUDVIKLING

I efteråret 2019 indledte skolerne i fællesskab udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab.

Læs mere om indsatsen her

INTERNAT

I december 2019 afholder skolerne et fælles internat if. realiseringen af et program for kompetenceudvikling. 

Hent programmet her

Entreprenørskab i studieordningerne på kunstskolerne – hent opsamling her