Ny strategi for CAKI 2019-2022

 

I efteråret 2019 indleder CAKI sammen med alle kunstskolerne arbejdet med den fremadrettede indsats for entreprenørskab som vidensfelt på de kunstneriske uddannelser. Vi starter med at undersøge og udvikle relationen mellem entreprenørskabsfaget og den kunstfaglige undervisning, med henblik på at klæde alle undervisere på til at kunne anvende entreprenørskab som en ressource i den enkelte elevs uddannelse. 

Projektet er et samarbejde mellem de videregående kunstneriske uddannelser i KUR-samarbejdet, og bidrager til at løfte skolernes fælles målsætninger for igangsættelse af fælles kompetenceudviklingsforløb og er iværksat af Det Jyske Musikkonservatorium/Keld Hosbond i samarbejde med CAKI, og med deltagerne i arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser som partnere.

Det aktuelle udviklingsprojekt er begyndelsen på et længere tidsligt forløb, der strækker sig frem til 2022. Læs hele arbejdsnotatet vedrørende entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser 2019-2022 her eller læs om projektets forløb her

LÆS STRATEGIEN I PDF HER:

CAKI Strategi 2019 – 2022