Entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser

ENTRE indsatsen har som formål at løfte kunstskolernes fælles målsætninger om at udvikle format og indhold for et program, der udvikler entreprenørskab som vidensområde på kunstskolerne. April 2021 er den fjerde statusrapport til KUR (Kulturministeriets Rektorer) vedrørende den fælles indsats. 

Se rapporten her