Den kreative energi og de udfordrende rammer, der kendetegner kunstmusikken og dens vilkår i Norden

STAUTUS rapporten præsenterer adskillige aktuelle cases fra de nordiske lande, der er med til både at understrege den kreative energi, og de udfordrende rammer, der kendetegner kunstmusikken og dens vilkår i Norden. I alle de repræsenterede lande gennemgår den klassiske og nye kompositionsmusik flere spændende forandringer, men står samtidigt også overfor nye udfordringer, der kalder på at udtænke løsninger i fællesskab. På trods af de fem landes mange forskelle, opdagedes der under udarbejdelsen af rapporten, at mange af disse udfordringer og forandringer gik igen i flere af landene. Derfor kan man også lære meget af hinanden om, hvordan udfordringerne kan løses og bidrage til en fælles positiv udvikling af miljøerne.

Læs rapporten her