Entreprenørskab på musikkonservatorierne i København

Erfaringspublikation om entreprenørskab på tværs af Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske Musikonservatorium fra 2014 til 2016.

I 2014 søsatte Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium det fælles projekt ’Entreprenørskab, innovation og mental styrke’. Projektets overordnede målsætning var at ruste de studerende til det arbejdsmarked, der venter dem ved at styrke deres mentale evner og kompetencer inden for entrepenørskab og iværksætteri.

Denne publikation er en fortælling om, og dokumentation af, projektets første del: arbejdet med entreprenørskab på de to konservatorier, hvor CAKI har bidraget i udviklingen af entreprenante aktiviteter.

På de følgende sider får du et indblik i projektet og de overvejelser, der ligger bag. Publikationen er opdelt i fire dele:

I den første del vil du blive præsenteret for begrebet entreprenørskab i en kunstnerisk sammenhæng samt baggrunden for projektet

I den anden del vil du få et indblik i projektets udviklede aktiviteter og tilrettelagte forløb

Den tredje del er fokuseret på gjorte erfaringer, anbefalinger og tanker om det fremadrettede arbejde med entreprenørskab på konservatorierne

I den fjerde del har vi samlet relevante oversigter og dokumenter, til de, der selv arbejder med entreprenørskabsforløb på kunstneriske uddannelser

Forhåbentlig kan projektet såvel som publikationen tjene som inspiration for undervisere og andre kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der arbejder med entreprenørskab, og som eventuelt ønsker at indgå tværinstitutionelle samarbejder om emnet.

 

HENT PUBLIKATION

Hent “Entreprenørskab på musikkonservatorierne i København”.

PUBLIKATIONER OG MINIGUIDES

CAKI har udgivet en række publikationer og miniguides, der hjælper i opstarten af din kunstneriske virksomhed. Du kan blandt andet læse om opstarten, fundraising, portfolio og meget mere.

SE PUBLIKATIONER
SE MINIGUIDES

 

Delprojektet om entreprenørskab er udviklet af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med CAKI. Projektet løb fra 2014 – 2016 og var støttet af Kulturministeriet.