AKADEMI 2010/11

Multidisciplinært kursus i design og innovation

I samarbejde med DTU informatik, K3 fra Malmö Högskola og Kunstakademiets Arkitektskole tilbød CAKI et 3-ugers kursus i multidisciplinær innovation og design med temaerne By, Rum, Design, Analyse, Proces, Samfund, Teknologi og Eksperiment.

Kurset beskæftigede sig blandt andet med udvikling, innovation og design gennem teori, proces og praksis. Desuden blev der udforsket relationer mellem kulturer, boformer og livsudfoldelse samt den gensidige påvirkning mellem rumlige omgivelser og livsudfoldelse.

Kurset vekslede mellem teori, feltstudier, workshops, kritikker, produktudvikling og præsentationer.

Derudover havde kurset fokus på socialt entreprenørskab, herunder afprøvning af nye former for borger- og brugerinddragelse i udviklingsfasen. Tilgangen toge udgangspunkt i såkaldt co-production, hvor de professionelle aktører i arbejdsprocessen metodisk involverer med-producenter i form af f.eks. beboere, offentlige instanser og private virksomheder i undersøgelsen af nye måder at producere velfærd på. Co-produktion kan således benyttes som en metodisk tilgang i mødet mellem det kunstneriske og det sociale.

Kursusinformation

Varighed: Januar 2011 / Uge 2 – 3 – 4
ECTS points: 4,5 ECTS points
Antal deltager: 22 studerende
Sprog: Undervisning var på engelsk, sekundære sprog er dansk og svensk.
Samarbejdspartnere: Københavns Kommune og Malmø Kommune.

Kurset blev udviklet og afholdt med støtte fra Øresund Entrepreneurship Academy

HVOR

Kunstakademiets Arkitektskole
Urbanplanen, København
Rosengården, Malmö

HVORNÅR

Januar 2011

KONTAKT

For mere information kontakt CAKI:
Telefon: 41 88 25 88
E-mail: caki@caki.dk

KURSUSPLAN

Hent Kursusprogram

ANDRE MATERIALER

Hent Læringsmål
Hent kursusopsamling_Maddie Shapland, studerende
Hent kursusevaluering

OPLÆGSHOLDERE

Kenneth Balfelt, kunstner
Lena Maria Christensen, skuespiller
Jens Christian Pasgaard, Arkitektskolen
Per A. Hillgrne, K3, Malmö Högskola
Tony Olsson (Arduino), K3, Malmö Högskola
Jan Larsen, DTU, Center for Informatik
Julie Hjort, Fonden for Entreprenørskab