Kunstuddannelsernes konference d.29. oktober 2022

Sæt kryds i kalenderen d.29.10.2022, når de syv statslige kunstskoler er værter for konferencen ‘Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv’.
Konferencens program spænder bredt over temaerne bæredygtighed, repræsentation, medborgerskab, kunstnerisk entreprenørskab og kunstens viden.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen her.
 
 
Arts Educations´conference October 29th 2022
 
Mark your calendars on 29 October 2022, when the seven art schools host the conference ‘Art education and cultural life of the future’.
The conference’s program spans the themes of sustainability, representation, citizenship, artistic entrepreneurship and the knowledge of art.
 
Read more and register for the conference here