I 2009 udgav et tværministerielt partnerskab en samlet strategi for uddannelse i entreprenørskab.

De kunstneriske uddannelser har grebet strategien an på forskellig vis, og det materiale, der nu gøres tilgængeligt i en samlet udgivelse, viser det mangefacetterede billede af, hvad entreprenørskabsaktiviteterne har været for de kunstneriske uddannelser siden 2011.

Skolerne har bidraget til kortlægningen med relevante materialer fra fagkataloger, studieordninger og rammeaftaler, og har stillet sig til rådighed for uddybende samtaler om specifikke temaer. Det er håbet, at udgivelsen formår at dele viden og erfaringer, der kan bidrage til kvalificeringen og den fortsatte udvikling af rammerne for entreprenørskabsundervisning på de kunstneriske uddannelser.

Publikationen er tilgængelig i magasinformat og som digital download.

Hent ’Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser’ her.

’Entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser’ udkommer med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.

Billede: ‘Tekstil som narrativ’, af designstuderende Emilie Carlson og scenografistuderende Franciska Alberte Zahle, 2014.