Globus: På tværs af geografiske, kulturelle og disciplinære grænser

Globus Call er den nyeste del af Nordisk Kulturfonds Globus-initativ der løber fra 2020-2024. Det er muligt at søge deltagelse gennem årlige ansøgningsrunder. Første ansøgningsrunde er i perioden 6. juni -3. oktober 2022.

Programmets formål er at give kunstnere og kulturaktører mulighed for at engagere sig i transnationale samarbejder og langsigtede netværk, der strækker sig ud over Norden. Modsvarende fondens andre støtteprogrammer er er i Globus ikke noget krav om at det ansøgende projekt skal indeholde samarbejde/samarbejder mellem de nordiske lande. I Globus er ønsket at støtte projekter, der ikke udelukkende kan laves i norden alene.

Ønsket med Globus er at imødegå det oplevede, stigende behov for kunstnere til at kunne evne at agere på tværs af grænser, og derfra skabe et globalt rum for vidensudveksling. Formålet med Globus Open Call er at møde kunstnere der hvor de befinder sig – deres positioner og kontekster – og støtte med tillid og risikovillighed.

Læs mere og ansøg her