Igangsættelse af initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseers

Organisationen Danske Museer (ODM) lavede i 2019 en undersøgelse af repræsentationen af kvindelige kunstnere i museers udstillinger og indkøb. Undersøgelsen viser, at museernes indkøb af værker af kvindelige kunstnere i årene 2004 til 2019 udgjorde 22 pct,, og at 29 pct. af soloudstillinger var af kvinder.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har besluttet at igangsætte initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseers indkøb og være med til at skubbe ligestillingen i en positiv retning.

Læs mere her