Kompetenceudvikling i entreprenørskab

CAKI er sammen med Det Jyske Musikkonservatorium og arbejdsgruppen for entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser i gang med at udvikle formater og indhold i et kompetenceudviklingsprogram i entreprenørskab. Projektet bidrager til at løfte skolernes fælles målsætninger for igangsættelse af fælles kompetenceudviklingsforløb af alle undervisere, således at alle undervisere klædes på til at kunne anvende entreprenørskab som en ressource i undervisningen.

Læs mere her.