HOLDET ER SAT: DISSE 13 PERSONER SKAL VÆRE MED TIL AT FORME FREMTDENS KUNSTUDDANNELSER

Kulturministeriet har nu sat navn på de 13 udvalgsmedlemmer, som i fællesskab skal finde ud af, hvordan landets syv kunstuddannelser for fremtiden bør ledes og organiseres. Fra Kulturministeriets side lyder de formelle ord om udvalget, at det “skal undersøge ledelse og strukturer samt komme med anbefalinger til fremtidig organisering og udvikling på de kunstneriske uddannelser.”

De 13 udvalgsmedlemmer

 • Steen Kyed (formand), afdelingschef i Kulturministeriet
 • Claus Skjold Larsen, rektor for Syddansk Musikkonservatorium
 • Mads Thygesen, rektor for Den Danske Scenekunstskole
 • Monica Vejgaard, repræsentant for Konservatoriestuderendes Fællesråd (KSF) og studerende ved Syddansk Musikkonservatorium
 • Mick Scholtka, repræsentant for Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og studerende ved Aalborg Universitet
 • Louise Vesth, formand for aftagerpanelet på Den Danske Filmskole og filmproducent hos Zentropa
 • Holger Reenberg, formand for aftagerpanelet på Kunstakademiets Billedkunstskoler og museumsdirektør for Heart Herning
 • Jacob Anderskov, medarbejderrepræsentant og professor ved Rytmisk Musikkonservatorium
 • Helene Gjerris, medarbejderrepræsentant og professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Eva Præstiin, direktør og producent på Betty Nansen Teatret
 • Bo Damgaard, konstitueret rektor på Den Danske Filmskole og tidligere direktør for FilmFyn
 • Sanne Kofod Olsen, dekan for kunstfakultetet Göteborg Universitet og tidligere rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler
 • Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole

Kilde: Kulturministeriet

Læs Kulturmonitors artikel her.