HOLDET ER SAT: DISSE 13 PERSONER SKAL FORME FREMTDENS KUNSTUDDANNELSER

Kulturministeriet har nu sat navn på de 13 udvalgsmedlemmer, som i fællesskab skal finde ud af, hvordan landets syv kunstuddannelser for fremtiden bør ledes og organiseres. Fra Kulturministeriets side lyder de formelle ord om udvalget, at det “skal undersøge ledelse og strukturer samt komme med anbefalinger til fremtidig organisering og udvikling på de kunstneriske uddannelser.” 

Læs hele Kulturmonitors artikel her.