CAKI har uddelt støtte til det tværkunstneriske projekt MULTIPURPOSE, der i et bredt samarbejde blandt flere skoler og fagområder, undersøger det fysiske rums muligheder for at skabe et flermedielt univers, der fanger tilskuerens opmærksomhed i en oplevelsesrig totalinstallation. 

I MULTIPURPOSE undersøger fire forskellige studerende et tværmedialt felt mellem lyd, film, installation og performance med ønsket om at kunne skabe stedspecifikke installationer og arbejde sammen i det fysiske rum. Her bliver indtryk og optagelser fra Japan transformeret til et sanseligt univers, der blandt andet involverer lydoptagelser, musik, videoprojektioner og skulpturer i husblas, træ, sake, fotoprint og vakuumindpakkede strippersko.

MULTIPURPOSE er et tværkunstnerisk projekt skabt af studerende Marie Louise Schou BuchStephanie Stål,og Anja Tietze Lahrmann fra henholdvist Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole og Sonic College. Projektet opstod ud fra et ønske om at arbejde tværkunstnerisk i det fysiske rum og om at skabe et flersidet univers, som aktiverer gæsterne, så snart de træder ind i det. Til at skabe dette univers bliver både lyd, film, installation og performance inddraget til at opsætte en samlet totalinstallation, der finder sted den 23. november 2017 på Frederiks Bastion. Med den udstillingsmæssige del af projektet får gruppen bistand af Gilbert Gordon fra Billedkunstskolen.

De studerende siger selv om projektet

’’Vi har længe haft lyst til at bevæge os ud over vores respektive kunstformer og arbejde tværæstetisk. Derudover foregår vores daglige arbejde utrolig meget foran en computer, og vi har alle haft et ønske om at udvide og udfolde vores udtryk og evner i et fysisk rum. (…) 

Tværfaglighed er dels vigtig, fordi vi får erfaringer med at arbejde sammen på tværs af tre forskellige kunstinstitutioner, hvilket er et fokus vi har savnet på vores uddannelsesretninger: komposition, lyddesign og filmfotografi. Desuden er dette projekts måde at kombinere forskellige kunstformer et eksempel på, hvordan vi ønsker at arbejde, når vi har afsluttet vores uddannelser. (…) 

Det er en stor tværfaglig udfordring at tage på os, men vi anser det for et vigtigt led i vores udvikling og arbejde som kunstnere at række ud vores eget kunstneriske virkefelt. De tværæstetiske møder er desuden det, vi oftest ræsonnerer med, når vi selv oplever kunst og kultur. At vi brænder for tværfagligheden vil forhåbentligt skinne igennem og være inspirerende for publikum.’’ 

Projektet er blevet tilddelt støtte af 15.000 kr.

Læs mere om baggrunden for MULTIPURPOSE i projektgalleriet.

(Billede: skitse fra MULTIPURPOSE)