Projektstøtteudvalget for Musik 

Flere musikpuljer har ansøgningsfrist den 16. august. Det drejer sig om puljerne for koncertvirksomhed, amatørmusik, børn og unge, orkestre, bands, kor og ensembler. Ansøgningsvejledningerne er nu klar med små ændringer i forhold til tidligere.

16. august 2021: Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling

16. august 2021: Amatørmusik 16. august 2021: Koncertvirksomhed og musikfestivaler

16. august 2021: Orkestre, bands, kor og ensembler

16. august 2021: Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed

Læs mere her.