A Life In Music – dimittendprogram efteråret 2021

Så er den afsluttende rapport og deltagernes evaluering af forløbet A Life In Music publiceret. A Life In Music – var et dimittendprogram med fokus på udvikling af den kunstneriske virksomhed.

Programmet var målrettet RMC’s afgængere i efteråret 2021, og havde som mål at understøtte dimittendernes udvikling af kunstnerisk virke og praksis i retning af kunstnerisk og økonomisk bæredygtighed.

Du kan læse om programmet, de studerendes personlige refleksioner samt oplevelser med deltagelsen i programmet og programmets indvirkning på de studerende i rapporten.

Du finder rapporten her