LYDDESIGN//DESIGNLYD

En temauge om lyddesign afholdt i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium. Initiativet udfoldede og udviklede sig tværinstitutionelt for alle kunstuddannelserne med spændende efterfølgende projekter.

I løbet af ugen blev forståelsen for lyddesign nuanceret og udvidet af en række dynamiske talere, til at bevæge sig i spændet fra kommerciel muzak i supermarkedet, til at bevæge sig aktivt i det kunstneriske felt.

Ugen bød desuden på 4 hele workshopdage om lyddesign delt i to spor: lyddesign og lydinstallation. I lyddesign projektet skulle 6 hold studerende arbejde med 5 opgaver stillet af forskellige organisationer/firmaer, bl.a. Coop og Natkirken, Vor Frue. Resultatet blev pitchet ved temaugens slutning, hvor firmaerne gav direkte feedback. Både Coop og Natkirken, Vor Frue, har efterfølgende fortsat samarbejdet med de studerende fra RMC. Lydinstallation projektet skabte de studerende 3 lyddesignede rum: et med en serie lydfilm, et hvor tilskueren skulle opleve lydbillederne liggende i en kiste, og et med ti forskellige lydmæssige testamenter.

Lyddesign/Designlyd var åben for alle CAKI’s medlemmer og studerende fra Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Statens Teaterskole deltog i de forskellige workshops.

HVOR

Rytmisk musikkonservatorium

HVORNÅR

Februar 2011

UNDERVISERE

Martin Stig Andersen, Komponist
Karstem Kjems, Direktør, Sonic Minds 
Michael Madsen, Lydkunstner
Peter Vuust, Kontrabassist og Hjerneforsker
Søs Gunver Ryberg, Komponist
Jacob Sikker Remin, Kunstner
Maiken Ingvordsen, Pianist og Komponist 
Jesper Mechlenburg, Komponist og Producer

KONTAKT

For mere information kontakt CAKI:
Telefon: 41 88 25 88
E-mail: caki@caki.dk