I samtidskunsten eksisterer der en tendens til, at kunstnerne arbejder mere og mere tværæstetisk

Det øgede antal af tværæstetiske samarbejder, mellem kunstnere fra det performative felt mellem billed- og scenekunst, og dets betydning for den kunstneriske udvikling, samt produktions- og foretningsmuligheder har ISCENE undersøgt. ISCENE har talt med flere af aktørerne, som gennem deres kunstnerskaber deltager i et tværæstetisk samarbejde. Marie Nipper, direktør for Copenhagen Contemporary, mener at det traditionelle syn på de forskellige kunstarter som adskilte, som også medierne forsat anvender, ikke længere eksisterer. Det er opstået et mere flydende syn på kunstarterne. Dette åbner op for en inddragelse af flere æstetiske instrumenter, når kunstnere laver værker. Det ses især i brugen af performativtet, der også kan være med til at understøtte både kunstnerisk udvikling og publikumsudvikling. 

Læs hele ISCENEs artikel om tværæstetiske produktioner og samarbejder inden for den frie scenekunst her.