Pr. 1. november 2017 er Det Jyske Kunstakademi nu også en del af CAKIs medlemskoler. CAKI er glade for endelig at kunne byde studerende og undervisere fra Det Jyske Kunstakademi velkommen til!

Med Det Jyske Kunstakademi som medlem når vi tættere på et kollektiv for vidensdeling og samarbejde, der faciliterer på tværs af alle landets kunstuddannelser. På længere sigt kan det betyde, at det bliver nemmere for undervisere og studerende at tilkomme gevinsterne af hinandens studier, forskning og arbejde. Forhåbenligt vil dette kunne skabe bedre uddannelsesforhold, et stærkere sammenhold skolerne imellem og et meningsfyldt kunst og kulturliv for alle.

Her følger en oversigt over, hvad du som underviser og studerende på Det Jyske Kunstakademi nu kan bruge CAKI til:

FOR STUDERENDE

Som studerende ved én af CAKIs medlemsinstitutioner kan du benytte dig af:

  • Kurser og workshops: Hvert år udbyder CAKI en række kurser og workshops inden for entreprenørskab, professionalisering og tværfaglighed. Blandt andet kurser i virksomhedsopstart, rettigheder, fundraising og portfolios. Nogle af kurserne er meritgivende.
  • Rådgivning: CAKI tilbyder rådgivning og coaching til studerende, der ønsker at gennemføre et kunstnerisk projekt, starte en virksomhed, fundraiser til projekter og studieophold, eller har spørgsmål, der relaterer sig til CAKIs fokusområder.
  • Støtte til studerende: CAKI administrerer en projektpulje, der kan søges af studerende ved vores medlemsinstitutioner. Den økonomiske støtte skal bruges til realisering af tværfaglige og/eller nyskabende projekter. Derudover kan vi hjælpe med kommunikation og formidling af projekter – både gennem CAKIs egne kanaler, men vi hjælper også med at præcisere budskabet og lægge en kommunikationsstrategi, der når en bredere målgruppe. CAKI kan i nogle tilfælde også hjælpe med faciliteter og udstyr i forbindelse med projektrealisering.
  • Publikationer og værktøjer: CAKI udgiver løbende publikationer, der har fokus på professionalisering, iværksætteri og opstart af virksomhed.
  • Netværk og samarbejde: Vi hjælper studerende, der ønsker at samarbejde med andre studerende eller har brug for at etablere samarbejde med private eller offentlige partnere i Danmark og i udlandet. 
  • Formidling: CAKI formidler aktiviteter inden for tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab på de kunstneriske områder.

FOR UNDERVISERE OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

CAKI tilbyder også en række services og ydelser til undervisere og uddannelsesinstitutioner:

  • Udvikling af kurser: CAKI bistår med udvikling og implementering af kurser og aktiviteter med fokus på innovation, entreprenørskab og tværfaglighed.
  • Rådgivning: CAKI rådgiver undervisere og uddannelsesinstitutioner inden for tværfagligt samarbejde, kursusudvikling og aktiviteter, der skal styrke de studerendes professionalisering eller tværkunstneriske kompetencer.
  • Symposier og konferencer: CAKI afholder symposier og konferencer, der har fokus på entreprenørskab, tværfaglighed og professionaliseringen på de kunstneriske uddannelser.
  • Mentorordninger: CAKI udvikler og implementerer mentorprogrammer for studerende ved de kunstneriske uddannelser. Vi har blandt andet udviklet mentorprogrammer for Rytmisk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
  • Publikationer: CAKI har udgivet en række publikationer, der er henvendt undervisere og omhandler kunstnerisk entreprenørskab og professionalisering.
  • Netværk og samarbejde: CAKI tilbyder undervisere på de kunstneriske uddannelser et stort og bredt netværk, også internationalt. Blandt andet via LinkedIn-grupper og platformen ’EntreNord’.
  • Formidling og rapporter: CAKI formidler aktiviteter og nyheder om tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab for og på tværs af de kunstneriske uddannelser. Derudover samler vi de seneste rapporter, der vedrører tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab i en større politisk sammenhæng i et rapport-arkiv.

Vi håber på, at I vil benytte jer af tilbudene, og vi ser frem til at møde jer på kurser, workshops, mailen og kontoret.

Velkommen til!