Rapport: kortlægning af skolernes behov for kompetenceudvikling i entreprenørskab

I efteråret 2019 kortlagde CAKI behov og ønsker på skolerne som en del af vidensgrundlaget for udviklingen af et program for kompetenceudvikling i entreprenørskab for underviserne på kunstskolerne.

Projektets formål er at løfte skolernes fælles målsætninger om at udvikle format og indhold for et program, der stiller kompetenceudvikling i entreprenørskab til rådighed for underviserne. Målsætningen er at kvalificere entreprenørskab som vidensfelt for alle undervisere, således at didaktikken og pædagogikken for entreprenørskab som vidensområde kan udvikle sig på de kunstfaglige uddannelser.

Hent rapporten og læs mere her