Om CAKI – Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

CAKI er et videncenter for de videregående kunstneriske uddannelser. Centeret arbejder under KUR (Kulturministeriets Rektorer) og har som opgave at bidrage til, at eleverne på kunstskolerne opbygger de bedst mulige forudsætninger for at skabe et fagligt holdbart og økonomisk bæredygtigt arbejdsliv, bl.a. ved at sikre, at de studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden, der styrker den enkeltes foretagsomhed med udgangspunkt i det kunstfaglige ståsted.

På opdrag fra KUR arbejder CAKI i perioden 2019-2022 med entreprenørskab på kunstuddannelserne med fokus på kompetenceudviklingen af undervisere samt med den strategiske og praktiske opbygning af et inkubationsmiljø for studerende og forskere. Som et led i denne bevægelse har CAKI etableret et netværk for de entreprenørskabsansvarlige på uddannelserne. Netværket udgør kernen i en arbejdsgruppe, hvis sigte er at åbne dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for underviserkollegaer og vise, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik.

Frem til september 2019 har CAKI suppleret de studerendes kunstfaglige uddannelse med rådgivning, kurser og workshops inden for emner som det bæredygtige arbejdsliv, selvledelse, opstart af virksomhed og finansiering. Derudover har CAKI bidraget løbende til udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsorienterede tiltag på uddannelserne som f.eks. udvikling af fagmoduler og mentorordninger. CAKI har også udgivet en serie af publikationer, der tilbyder viden til arbejdslivet som selvbeskæftiget samt været vært for en række konferencer sammen med bl.a. Nordisk Ministerråd og Fonden for Entreprenørskab.

Frem til september 2019 har også Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering været medlem af CAKI, ligesom det Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi har været medlem i en kortere periode. Fra september 2019 er CAKI organiseret direkte under KUR og betjener herefter kun KUR-uddannelserne.

 

CAKIs fokusområder

CAKI arbejder med de tre fokusområder: entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation.

Entreprenørskab

Med organiseringen under KUR kommer CAKI i perioden 2019-2022 til at arbejde med entreprenørskab på kunstuddannelserne med fokus på kompetenceudviklingen af undervisere samt med den strategiske og praktiske opbygning af et inkubationsmiljø for studerende og forskere. Derfor har CAKI taget initiativ til at etablere et netværk for de entreprenørskabsansvarlige på uddannelserne. Netværket udgør kernen i en arbejdsgruppe, hvis sigte er at åbne dørene for entreprenørskab som videns- og kompetencefelt for elever og underviserkollegaer og vise, hvad entreprenørskabsfaget kan som praksis og som pædagogik.

CAKI har indtil september 2019 tilbudt undervisning og rådgivning i professionalisering i form af kurser, workshops og individuel rådgivning for studerende og undervisere. Dette tilbud skal fremadrettet gives lokalt på skolerne. Derfor har CAKI frem til september 2019 intensiveret udgivelsen af publikationer og miniguides, som giver vejledning til bl.a. opstart og drift af den selvstændige virksomhed. Derudover har CAKI indsamlet, behandlet og videreformidlet viden og erfaringer om undervisning, evaluering og eksaminationsformer af entreprenørskabsundervisning på de videregående kunstneriske uddannelser. Alt materiale er tilgængeligt via CAKIs hjemmeside.

Læs mere om CAKIs fokusområder

Tværfaglighed og innovation

Tværfagligt arbejde er en naturlig del af den virkelighed, man møder som professionel inden for de kunstneriske fag. Kompetencer til at kunne agere professionelt i et tværfagligt arbejdsfelt er tilsvarende en vigtig bestanddel i innovative processer og den kunstneriske professionalisering i det hele taget. På CAKI sonderes mellem tre former for tværdisciplinære samarbejder: Det tværæstetiske, det tværkunstneriske og det tværfaglige. I alle tre situationer er kunstneriske og kreative kompetencer vigtige redskaber til nytænkning og nyskabelse og har derfor også potentiale for at række ud over den kulturelle sektor og få relevans i f.eks. sociale og erhvervsmæssige sammenhænge.

CAKI har indtil september 2019 gennem vores projektpulje og gennem koordinering af tværdisciplinære undervisningsforløb bidraget til et velfungerende samarbejde på tværs af kunstarter og videnområder. Fra september 2019 og frem kommer indsatsen for tværfaglighed og innovation til at blive rammesat af entreprenørskabsområdet.

Læs mere om CAKIs fokusområder

 

Projektpulje

CAKI har frem til august 2019 forvaltet en projektpulje, der kunne søges af studerende ved CAKIs medlemsskoler. De bevilligede projekter har haft som formål at øge de studerendes kompetencer inden for innovation, entreprenørskab og/eller tværfaglighed.

Se de støttede projekter

 

Organisation

CAKI er organiseret under sammenslutningen Kulturministeriets Rektorer (KUR) og administreres af Rytmisk Musikkonservatorium.

CAKI blev etableret i 2011 som en videreudvikling af Workshopscenen, der siden 1996 har været kunstuddannelsernes netværk for tværfaglige projekter.

CAKI har kontor på Kunstakademiets Billedkunstskoler på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K.

Se her, hvordan du finder os

Læs mere om CAKIs organisation
Læs mere om CAKIs medlemmer

 

Mål og resultater

CAKI er en tværinstitutionel indsats, der er forankret i KUR. CAKIs opgaver fremgår som et punkt i rammeaftalen for RMC og lyder som følgende:

”Via fokusområderne entreprenørskab, innovation og tværfaglighed er CAKIs målsætning at bidrage til at styrke professionaliseringen af dimittender fra de kunstneriske uddannelser for at øge deres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv.”

Læs mere om CAKIs mål og resultater