WordPress kursus

WordPress kursus

WORDPRESS KURSUSSom kreativ udøvende er en professionel hjemmeside en vigtig del af din synlige profil. Har du en selvstændig praksis, er en hjemmeside uundværlig. Det er her, du kan synliggøre dit arbejde, vise dit portfolio, præsentere dine produkter eller ydelser...
Sound Forms

Sound Forms

SOUND FORMSA one-week cross disciplinary course about sound. Instructor: Jenny Gräf Sheppard, associated professor at the Laboratory for Sound, the Royal Danish Academy of Fine Arts. The course is hosted by CAKI.The SOUND FORMS course includes discussions of readings,...
Fundraiserworkshop (UK)

Fundraiserworkshop (UK)

FUNDRAISER WORKSHOP(English edition) Are you ready to find the means to reach your goal? Do you want to spread the word about your project and find the funding? Then sign up for CAKI’s FUNDRAISER WORKSHOP!The interdisciplinary FUNDRAISER WORKSHOPS helps you...
Tværæstetisk Eksperiment

Tværæstetisk Eksperiment

ET TVÆRÆSTETISK EKSPERIMENTTolv kandidatstuderende fra Billedkunstskolerne og Rytmisk Musikkonservatorium mødtes i januar 2017 til et workshopforløb, der rammesatte en kunstnerisk udviklingsproces gennem en tværæstetisk produktion.CAKI har taget initiativ til et nyt...
Portfolioworkshop

Portfolioworkshop

PORTFOLIOWORKSHOPViden og inspiration til, hvordan de studerende kan præsentere deres arbejde, samt hjælp til at sammensætte en portfolio der repræsenterer deres kunstneriske og professionelle virke.Workshoppen tager udgangspunkt i portfolioet som et vigtigt redskab...